ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/09/2010 Rémy Pflimlin [fr] Rémy Pflimlin ਉਚਾਰਨ mgersin ਵੱਲੋਂ
03/11/2008 apellido [es] apellido ਉਚਾਰਨ alejachg ਵੱਲੋਂ