ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2017 Papa [fr] Papa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 tôt ou tard [fr] tôt ou tard ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 dur [fr] dur ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/02/2012 vidéo [fr] vidéo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/02/2012 Les enfants [fr] Les enfants ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 jusqu'aux [fr] jusqu'aux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 la Suède [fr] la Suède ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/02/2012 frimeuse [fr] frimeuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2012 continuum [fr] continuum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] s'amuse-t-il ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2012 en aucun cas [fr] en aucun cas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2012 l'école [fr] l'école ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 école [fr] école ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 ennuyeux [fr] ennuyeux ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 est-ce que [fr] est-ce que ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2012 Fait [fr] Fait ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] Un bon vin blanc ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 brun [fr] brun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 bidule [fr] bidule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 Sarkozy [fr] Sarkozy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ