ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 caballito de mar [es] caballito de mar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 sostiene [es] sostiene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 hipocampo [es] hipocampo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 verticalmente [es] verticalmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 ondulados [es] ondulados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 distribuido [es] distribuido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 ondulamientos [es] ondulamientos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 artrópodo [es] artrópodo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 hiere [es] hiere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 vuelve [es] vuelve ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 lentos [es] lentos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 sintiéndose [es] sintiéndose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 perlas [es] perlas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 molestado [es] molestado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 monje [es] monje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 gravedad [es] gravedad ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 atrevido [es] atrevido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 desenvuelto [es] desenvuelto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 sospechar [es] sospechar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/05/2009 difunto [es] difunto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 diablura [es] diablura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 prodigiosamente [es] prodigiosamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 agilidad [es] agilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 notabilísimo [es] notabilísimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 referirse [es] referirse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 timidez [es] timidez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 fingido [es] fingido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 Fernando de Santiago [es] Fernando de Santiago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 fruición [es] fruición ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 prójimo [es] prójimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ