ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
05/02/2019 lankakauppa [fi] lankakauppa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2019 keskustakirjasto [fi] keskustakirjasto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2019 Tuossa lammessa on vedenneito. [fi] Tuossa lammessa on vedenneito. ਉਚਾਰਨ hermannF ਵੱਲੋਂ
11/05/2014 Henri Oskar [fi] Henri Oskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2014 Eero Keskinen [fi] Eero Keskinen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2014 Ossi Mäkelä [fi] Ossi Mäkelä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2014 Tuomo Alarinta [fi] Tuomo Alarinta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2014 euroviisut [fi] euroviisut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2014 Topi Latukka [fi] Topi Latukka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2014 kuura [fi] kuura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2014 viettelijätär [fi] viettelijätär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2014 auervaara [fi] auervaara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ