ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/06/2012 Yaweh [he] Yaweh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2012 בני ברית [he] בני ברית ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ