ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 sausizza [scn] sausizza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 catrama [scn] catrama ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 sucu (snc) [scn] sucu (snc) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 catinazzu [scn] catinazzu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 casciabancu [scn] casciabancu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 ncugnari [scn] ncugnari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 scugnari [scn] scugnari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 viscotta scaurati [scn] viscotta scaurati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 scauratu [scn] scauratu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 scaurari [scn] scaurari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 sbutari [scn] sbutari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 scrufuniari [scn] scrufuniari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 tignusu [scn] tignusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 tinciri [scn] tinciri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 [scn] tè ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 scrippiuni [scn] scrippiuni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 zazzamita [scn] zazzamita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 spisa (snc) [scn] spisa (snc) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 scracchiari [scn] scracchiari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 scraccu [scn] scraccu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 trigghiola [scn] trigghiola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 trigghia [scn] trigghia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 cucciddatu [scn] cucciddatu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 buffetta [scn] buffetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 Mario Cavaradossi [it] Mario Cavaradossi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 Carboneria [it] Carboneria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 scurciari [scn] scurciari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 sdignusu [scn] sdignusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 carricari [scn] carricari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 carnilivari [scn] carnilivari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ