ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/22 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
saraksts [lv] saraksts ਉਚਾਰਨ Saulvedis ਵੱਲੋਂ
dzelzceļš [lv] dzelzceļš ਉਚਾਰਨ Saulvedis ਵੱਲੋਂ
trauks [lv] trauks ਉਚਾਰਨ Saulvedis ਵੱਲੋਂ
draugs [lv] draugs ਉਚਾਰਨ meerweib ਵੱਲੋਂ
raugs [lv] raugs ਉਚਾਰਨ Indra22 ਵੱਲੋਂ
komplekss [lv] komplekss ਉਚਾਰਨ Saulvedis ਵੱਲੋਂ
loks [lõks, onion] [lv] loks [lõks, onion] ਉਚਾਰਨ xsenos ਵੱਲੋਂ
loks [lv] loks ਉਚਾਰਨ QueenZ ਵੱਲੋਂ
logs [lv] logs ਉਚਾਰਨ Saulvedis ਵੱਲੋਂ
linna (mida? kuhu?) [et] linna (mida? kuhu?) ਉਚਾਰਨ Atikker ਵੱਲੋਂ
źdźbło [pl] źdźbło ਉਚਾਰਨ saliko ਵੱਲੋਂ
ssak [pl] ssak ਉਚਾਰਨ EpicOfWar ਵੱਲੋਂ
řekl [cs] řekl ਉਚਾਰਨ Zababa ਵੱਲੋਂ
Stĺp [sk] Stĺp ਉਚਾਰਨ ucok ਵੱਲੋਂ
vŕšok [sk] vŕšok ਉਚਾਰਨ ucok ਵੱਲੋਂ
nezahŕňať [sk] nezahŕňať ਉਚਾਰਨ tOPsEEK ਵੱਲੋਂ
tŕnistý [sk] tŕnistý ਉਚਾਰਨ vierama ਵੱਲੋਂ
Dĺžeň [sk] Dĺžeň ਉਚਾਰਨ vierama ਵੱਲੋਂ
dlhší [sk] dlhší ਉਚਾਰਨ ucok ਵੱਲੋਂ
centrs [lv] centrs ਉਚਾਰਨ neesmusuns ਵੱਲੋਂ
tšehh [et] tšehh ਉਚਾਰਨ allaraz ਵੱਲੋਂ
putns [lv] putns ਉਚਾਰਨ deivs001 ਵੱਲੋਂ