ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

olfine

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

olfine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 flink [da] flink ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 Falster [da] Falster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 underlig [da] underlig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 og [da] og ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 døde røde rødøjede rådne røgede ørreder [da] døde røde rødøjede rådne røgede ørreder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 [da] gå ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 Fyn [da] Fyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 pige [da] pige ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 kvinden [da] kvinden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 udtale [da] udtale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 agern [da] agern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 drengen [da] drengen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 kvinde [da] kvinde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 brand [da] brand ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 sæson [da] sæson ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 let [da] let ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 ben [da] ben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 arm [da] arm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 manden [da] manden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 mand [da] mand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 kameraet [da] kameraet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 hun [da] hun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 æble [da] æble ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 drikker [da] drikker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 vand [da] vand ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 pisk [da] pisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 skyr [da] skyr ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 Brugsen [da] Brugsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 Trentemøller [da] Trentemøller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2016 Hovedbanegården [da] Hovedbanegården ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ