ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

olfine

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

olfine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 tilskyndelse [da] tilskyndelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 udskyde [da] udskyde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 agere [da] agere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Thomas Søndergård [da] Thomas Søndergård ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 køkken [da] køkken ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Spodsbjerg [da] Spodsbjerg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 utilstedelig [da] utilstedelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 nappe [da] nappe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 knaser [da] knaser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udspring [da] udspring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 parterapi [da] parterapi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 byger [da] byger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Erik Glipping [da] Erik Glipping ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Kakerlak [da] Kakerlak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udskiftning [da] udskiftning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udvendig [da] udvendig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 opspænding [da] opspænding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udbudt [da] udbudt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udbød [da] udbød ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 præventiv [da] præventiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Nicolai Jørgensen [da] Nicolai Jørgensen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udbyde [da] udbyde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 amok [da] amok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hære [da] hære ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hvad kan jeg hjælpe med? [da] hvad kan jeg hjælpe med? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 trævle [da] trævle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 rundet [da] rundet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 ukontrolleret [da] ukontrolleret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 ørering [da] ørering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hverdagslivet [da] hverdagslivet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ