ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 parterapi [da] parterapi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 byger [da] byger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Erik Glipping [da] Erik Glipping ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Kakerlak [da] Kakerlak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udskiftning [da] udskiftning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udvendig [da] udvendig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 opspænding [da] opspænding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udbudt [da] udbudt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udbød [da] udbød ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 præventiv [da] præventiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Nicolai Jørgensen [da] Nicolai Jørgensen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 udbyde [da] udbyde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 amok [da] amok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hære [da] hære ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hvad kan jeg hjælpe med? [da] hvad kan jeg hjælpe med? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 trævle [da] trævle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 rundet [da] rundet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 ukontrolleret [da] ukontrolleret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 ørering [da] ørering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hverdagslivet [da] hverdagslivet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 noveller [da] noveller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 iværksætterselskab [da] iværksætterselskab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 diversitet [da] diversitet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 overfuse [da] overfuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 læring [da] læring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 overgreb [da] overgreb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 stillads [da] stillads ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 træbræt [da] træbræt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 digital [da] digital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 nogle gange [da] nogle gange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ