ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 polysomnography [en] polysomnography ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 polysomnogram [en] polysomnogram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 Willamette River [en] Willamette River ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/03/2012 err [en] err ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 Massachusetts [en] Massachusetts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 Seattle Post-Intelligencer [en] Seattle Post-Intelligencer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 sounding [en] sounding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 take place [en] take place ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 prithee [en] prithee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 autocrat [en] autocrat ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 quantity surveyor [en] quantity surveyor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 windscreen wiper [en] windscreen wiper ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ