ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

oveka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

oveka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 надвірний [uk] надвірний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 загупати [uk] загупати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 досвіток [uk] досвіток ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 шпарко [uk] шпарко ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 крос-коефіцієнт [uk] крос-коефіцієнт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 пузами [uk] пузами ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 пуза [uk] пуза ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 порадувати [uk] порадувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 еритроцит [uk] еритроцит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 прокинути [uk] прокинути ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 прокидати [uk] прокидати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2015 апострофа [uk] апострофа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2015 безвідрадний [uk] безвідрадний ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/08/2015 бідося [uk] бідося ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/08/2015 татаркуватий [uk] татаркуватий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 хвасоля [uk] хвасоля ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 раблезіанський [uk] раблезіанський ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 куркульство [uk] куркульство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 куркулівна [uk] куркулівна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 купчитися [uk] купчитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 кулачище [uk] кулачище ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 флуяра [uk] флуяра ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 курдючний [uk] курдючний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 курдупельний [uk] курдупельний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 Кукарача [uk] Кукарача ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 тарантела [uk] тарантела ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2015 кураєвий [uk] кураєвий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2015 філістер [uk] філістер ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/08/2015 кульбабин [uk] кульбабин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2015 куприковий [uk] куприковий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ