ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

oveka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

oveka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 відшукувати [uk] відшукувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 частковість [uk] частковість ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 вибірка [uk] вибірка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2015 > [uk] > ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2015 < [uk] < ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2015 східчастість [uk] східчастість ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2015 ледача [uk] ледача ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2015 [uk] € ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2015 £ [uk] £ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2015 ¥ [uk] ¥ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2015 розгрібати [uk] розгрібати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2015 розгортувати [uk] розгортувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2015 розгортка [uk] розгортка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2015 запроваджувати [uk] запроваджувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2015 їсть [uk] їсть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2015 знамено [uk] знамено ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2015 спорідненість [uk] спорідненість ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2015 френзлі [uk] френзлі ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2015 баса [uk] баса ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2015 проектори [uk] проектори ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2015 пульс [uk] пульс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2015 простирадла [uk] простирадла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2015 кроква [uk] кроква ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 бариль [uk] бариль ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 басонний [uk] басонний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 баріння [uk] баріння ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 басейний [uk] басейний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 басаман [uk] басаман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 бархатка [uk] бархатка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2015 басовий [uk] басовий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ