ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/04/2015 Wappinger Falls [en] Wappinger Falls ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2015 full-bodied [en] full-bodied ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 Goldman Sachs [en] Goldman Sachs ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/06/2009 Widemouth [en] Widemouth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 notebook [en] notebook ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 Seattle [en] Seattle ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ