ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 polinizar [pt] polinizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 arquipriorado [pt] arquipriorado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 arquiducado [pt] arquiducado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 arquiepiscopado [pt] arquiepiscopado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 apoldrado [pt] apoldrado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 poldros [pt] poldros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 arquiprior [pt] arquiprior ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 proletários [pt] proletários ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2010 quartado [pt] quartado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 sobrecabado [pt] sobrecabado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 superovariado [pt] superovariado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 vagínulas [pt] vagínulas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 albuminado [pt] albuminado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 inseticídio [pt] inseticídio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 alamares [pt] alamares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 portugalizar [pt] portugalizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 alamarado [pt] alamarado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 ajoanetado [pt] ajoanetado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 protocolizar [pt] protocolizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 apoldrada [pt] apoldrada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 cloaqueiro [pt] cloaqueiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 chibarreiro [pt] chibarreiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 chazeiro [pt] chazeiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 botequineiro [pt] botequineiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 argueireiro [pt] argueireiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 magnicídio [pt] magnicídio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 conjugicídio [pt] conjugicídio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 filicídio [pt] filicídio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 animalicídio [pt] animalicídio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2010 etnocídio [pt] etnocídio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ