ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/05/2016 Sidi Saiyyed [en] Sidi Saiyyed ਉਚਾਰਨ Bonoahx ਵੱਲੋਂ
28/05/2016 Maratha [en] Maratha ਉਚਾਰਨ simpaticos ਵੱਲੋਂ
16/04/2016 Nereids [en] Nereids ਉਚਾਰਨ sdoerr ਵੱਲੋਂ
13/02/2015 The Silver Tassie [en] The Silver Tassie ਉਚਾਰਨ jasminedesouza ਵੱਲੋਂ
13/02/2015 Nennius [en] Nennius ਉਚਾਰਨ HealyHQ ਵੱਲੋਂ
31/12/2014 Donalbain [en] Donalbain ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
07/07/2014 CLIL [en] CLIL ਉਚਾਰਨ stevefitch ਵੱਲੋਂ
22/04/2014 aureation [en] aureation ਉਚਾਰਨ kstone11 ਵੱਲੋਂ
21/03/2014 Aethelred [en] Aethelred ਉਚਾਰਨ wkshimself ਵੱਲੋਂ
14/03/2014 Athelwold [en] Athelwold ਉਚਾਰਨ Bernard12 ਵੱਲੋਂ
14/03/2014 Aethelbert [en] Aethelbert ਉਚਾਰਨ Bernard12 ਵੱਲੋਂ
14/03/2014 Trinovantes [en] Trinovantes ਉਚਾਰਨ annakousagi ਵੱਲੋਂ
24/01/2014 R. P. Blackmur [en] R. P. Blackmur ਉਚਾਰਨ barcher ਵੱਲੋਂ
24/01/2014 Thomas Rymer [en] Thomas Rymer ਉਚਾਰਨ greencat ਵੱਲੋਂ
06/11/2013 exophor [en] exophor ਉਚਾਰਨ lisapaloma ਵੱਲੋਂ
06/11/2013 endophoric [en] endophoric ਉਚਾਰਨ finch ਵੱਲੋਂ
06/11/2013 exophoric [en] exophoric ਉਚਾਰਨ finch ਵੱਲੋਂ
05/11/2013 exophora [en] exophora ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
05/11/2013 endophora [en] endophora ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
05/11/2013 monophthongal [en] monophthongal ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
13/11/2012 Antwerp [en] Antwerp ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
16/04/2012 Humphrey Chimpden Earwicker [en] Humphrey Chimpden Earwicker ਉਚਾਰਨ chewton ਵੱਲੋਂ
16/04/2012 Thomas Sutpen [en] Thomas Sutpen ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 Pomes Penyeach [en] Pomes Penyeach ਉਚਾਰਨ chewton ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 Haughey [en] Haughey ਉਚਾਰਨ eamonncy ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 William Cosgrave [en] William Cosgrave ਉਚਾਰਨ ejdeng ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 Cromwellian [en] Cromwellian ਉਚਾਰਨ chewton ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 Hiberni [la] Hiberni ਉਚਾਰਨ sicerabibax ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 Scoti [la] Scoti ਉਚਾਰਨ markuslebt ਵੱਲੋਂ
12/04/2012 Sean O’Casey [en] Sean O’Casey ਉਚਾਰਨ eamonncy ਵੱਲੋਂ