ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
26/06/2019 Deklamation [sv] Deklamation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2019 plantyper [sv] plantyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 filmtyper [sv] filmtyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 skoltyper [sv] skoltyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 folktyper [sv] folktyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 fenotyper [sv] fenotyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 ekotyper [sv] ekotyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 vintyper [sv] vintyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 vamptyper [sv] vamptyper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2019 genotyper [sv] genotyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 kalotyper [sv] kalotyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 naturtyper [sv] naturtyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 djurtyper [sv] djurtyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 särtyper [sv] särtyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 urtyper [sv] urtyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 livstyper [sv] livstyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 verstyper [sv] verstyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 rastyper [sv] rastyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 båttyper [sv] båttyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
07/05/2019 busstyper [sv] busstyper ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 båttyperna [sv] båttyperna ਉਚਾਰਨ GustafS ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 hustyperna [sv] hustyperna ਉਚਾਰਨ GustafS ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 båttyp [sv] båttyp ਉਚਾਰਨ GustafS ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 båttypen [sv] båttypen ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 livstyperna [sv] livstyperna ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 hustyp [sv] hustyp ਉਚਾਰਨ GustafS ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 hustypen [sv] hustypen ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 busstypen [sv] busstypen ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 busstyperna [sv] busstyperna ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ
05/05/2019 livstyp [sv] livstyp ਉਚਾਰਨ Owain ਵੱਲੋਂ