ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 skolstrejk för klimatet [sv] skolstrejk för klimatet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 porus acusticus internus [sv] porus acusticus internus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 meatus acusticus internus [sv] meatus acusticus internus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2018 duka av [sv] duka av ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 gör karriär [sv] gör karriär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 bytes ej [sv] bytes ej ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 sin partner [sv] sin partner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 en flod [sv] en flod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 en kyrka [sv] en kyrka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 en lägenhet [sv] en lägenhet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 min mening [sv] min mening ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 en sort [sv] en sort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 en unge [sv] en unge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 ett hopp [sv] ett hopp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 ett tåg [sv] ett tåg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 ett fönster [sv] ett fönster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2018 en karl [sv] en karl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en skog [sv] en skog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en båt [sv] en båt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 ett sällskap [sv] ett sällskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en känsla [sv] en känsla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 ett beslut [sv] ett beslut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en himmel [sv] en himmel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en häst [sv] en häst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en röst [sv] en röst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en bild [sv] en bild ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en rygg [sv] en rygg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 en ära [sv] en ära ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2018 ett område [sv] ett område ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2018 skämma ut [sv] skämma ut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ