ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/12/2015 Behöver jag ha jämna pengar? [sv] Behöver jag ha jämna pengar? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2015 Vilken gate behöver vi gå till? [sv] Vilken gate behöver vi gå till? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2015 Var är bagagebandet? [sv] Var är bagagebandet? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2015 Är det här en enkelbiljett eller tur och retur? [sv] Är det här en enkelbiljett eller tur och retur? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 Jag skulle vilja ha en tur och retur-biljett. [sv] Jag skulle vilja ha en tur och retur-biljett. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 Hur många resor räcker det här tunnelbanekortet till? [sv] Hur många resor räcker det här tunnelbanekortet till? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 Hur mycket kostar den här biljetten? [sv] Hur mycket kostar den här biljetten? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 Jag skulle vilja ha pengarna tillbaka. [sv] Jag skulle vilja ha pengarna tillbaka. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 Jag kan inte hitta mitt bagage. [sv] Jag kan inte hitta mitt bagage. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2015 Behöver jag ett pass? [sv] Behöver jag ett pass? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Var stannar bussen? [sv] Var stannar bussen? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Hur ofta åker bussen? [sv] Hur ofta åker bussen? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 När slutar bussen gå? [sv] När slutar bussen gå? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Kan jag sätta mig här? [sv] Kan jag sätta mig här? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Är den här platsen ledig? [sv] Är den här platsen ledig? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Vart går den här bussen? [sv] Vart går den här bussen? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Vart går det här tåget? [sv] Vart går det här tåget? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Hur mycket kostar vägtullen? [sv] Hur mycket kostar vägtullen? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Var kan vi parkera? [sv] Var kan vi parkera? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Finns det ett parkeringsgarage i närheten? [sv] Finns det ett parkeringsgarage i närheten? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 När går det sista tåget? [sv] När går det sista tåget? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Var behöver jag byta tåg? [sv] Var behöver jag byta tåg? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Vilket tåg behöver jag ta? [sv] Vilket tåg behöver jag ta? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2015 Hur många stopp är det kvar? [sv] Hur många stopp är det kvar? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 Jag skulle vilja ha en sallad. [sv] Jag skulle vilja ha en sallad. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2015 Kan jag får en fatöl, tack? [sv] Kan jag får en fatöl, tack? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2015 När slutar ni servera? [sv] När slutar ni servera? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2015 Är det här bordet ledigt? [sv] Är det här bordet ledigt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2015 Kan jag få notan, tack? [sv] Kan jag få notan, tack? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2015 när du har tid, tack. [sv] när du har tid, tack. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ