ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 vågbroarna [sv] vågbroarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 vågbro [sv] vågbro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 återansluter [sv] återansluter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 receptionisten [sv] receptionisten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 bartendrar [sv] bartendrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2019 Deneb [sv] Deneb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Simone Giertz [sv] Simone Giertz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Andolf [sv] Andolf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 humidor [sv] humidor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Azorubin [sv] Azorubin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 Kahrle [sv] Kahrle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2019 leucism [sv] leucism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2019 cinnober [sv] cinnober ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2019 patinan [sv] patinan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2019 Venny Soldan-Brofeldt [sv] Venny Soldan-Brofeldt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2019 Diotima [sv] Diotima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2019 rommen [sv] rommen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2019 Niobe [sv] Niobe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2019 Vinköl [sv] Vinköl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Thorin [sv] Thorin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 skullbroarna [sv] skullbroarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Veberöd [sv] Veberöd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 sekretessbelagda [sv] sekretessbelagda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 bulimisk [sv] bulimisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 indispositiv [sv] indispositiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 efterundersökning [sv] efterundersökning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 sänggavel [sv] sänggavel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 huvudgavel [sv] huvudgavel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 befrielsearmé [sv] befrielsearmé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Christer Domeij [sv] Christer Domeij ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ