ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 delskåra [sv] delskåra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 brytskåra [sv] brytskåra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 konfusorisk [sv] konfusorisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 näspetning [sv] näspetning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 behövlig [sv] behövlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Herodotos [sv] Herodotos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 guaifenesin [sv] guaifenesin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 rollkonflikt [sv] rollkonflikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 utjämning [sv] utjämning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 Moshultamåla [sv] Moshultamåla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 David Dencik [sv] David Dencik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 hybridisering [sv] hybridisering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 Godby [sv] Godby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 olicensierad [sv] olicensierad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 bortsparkad [sv] bortsparkad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 Winbladh [sv] Winbladh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2019 knappcell [sv] knappcell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2019 överkryssad [sv] överkryssad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 hyperplasi [sv] hyperplasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 kringutrustning [sv] kringutrustning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 interferon [sv] interferon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 parenteral [sv] parenteral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 cytostatikabehandling [sv] cytostatikabehandling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 brors [sv] brors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 Ahrnstedt [sv] Ahrnstedt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 Gyllgarn [sv] Gyllgarn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 chaperon [sv] chaperon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 uggleögon [sv] uggleögon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 knivkorg [sv] knivkorg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2019 Palatino [sv] Palatino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ