ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 torskfiskare [sv] torskfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 hummerfiskaren [sv] hummerfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 hummerfiskare [sv] hummerfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 sillfiskare [sv] sillfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 tuvor [sv] tuvor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 laxfiskare [sv] laxfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 storfiskaren [sv] storfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 sillfiskaren [sv] sillfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 Tuvan [sv] Tuvan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 insjöfiskaren [sv] insjöfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 spöfiskaren [sv] spöfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 spöfiskare [sv] spöfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 insjöfiskare [sv] insjöfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 laxfiskaren [sv] laxfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 havsfiskaren [sv] havsfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 havsfiskare [sv] havsfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 tjuvfiskaren [sv] tjuvfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 tjuvfiskare [sv] tjuvfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 söndagsfiskaren [sv] söndagsfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 söndagsfiskare [sv] söndagsfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 nöjesfiskaren [sv] nöjesfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 nöjesfiskare [sv] nöjesfiskare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 sportfiskaren [sv] sportfiskaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 spöfiskarna [sv] spöfiskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 storfiskarna [sv] storfiskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 hummerfiskarna [sv] hummerfiskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 flugfiskarna [sv] flugfiskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 söndagsfiskarna [sv] söndagsfiskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 tjuvfiskarna [sv] tjuvfiskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018 kanderad [sv] kanderad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ