ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 uranstråle [sv] uranstråle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 flygtimmarna [sv] flygtimmarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 uranstrålarna [sv] uranstrålarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 uranstrålar [sv] uranstrålar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 uranstrålen [sv] uranstrålen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 bönetimmen [sv] bönetimmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 sångtimmen [sv] sångtimmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 sångtimme [sv] sångtimme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 bönetimmarna [sv] bönetimmarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 bönetimmar [sv] bönetimmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 flygtimmen [sv] flygtimmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 sångtimmarna [sv] sångtimmarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 sångtimmar [sv] sångtimmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 lektimme [sv] lektimme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 geltimmar [sv] geltimmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 lrktimmen [sv] lrktimmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 kjrogrörelsen [sv] kjrogrörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 lrktimmar [sv] lrktimmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 lpnerörelserna [sv] lpnerörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 låpnerörelser [sv] låpnerörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 klånerörelsen [sv] klånerörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 rörelser rörelse [sv] rörelser rörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 albedo [sv] albedo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Bhojpuri [sv] Bhojpuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Waldemar Bergendahl [sv] Waldemar Bergendahl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Marathi [sv] Marathi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Hörnefors [sv] Hörnefors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Olle Snismarck [sv] Olle Snismarck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Venusberg [sv] Venusberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 Kåle [sv] Kåle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ