ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Svartmangatan [sv] Svartmangatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Väsman [sv] Väsman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Erstagatan [sv] Erstagatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Vattubrinken [sv] Vattubrinken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Sunnansjö [sv] Sunnansjö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 franchisetagare [sv] franchisetagare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 sätesrad [sv] sätesrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 domedagsprofetia [sv] domedagsprofetia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 biogasbil [sv] biogasbil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 mercerisera [sv] mercerisera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 Bart [sv] Bart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 hudflikar [sv] hudflikar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 böjbar [sv] böjbar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 glidslem [sv] glidslem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 pajdegen [sv] pajdegen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 förrätt [sv] förrätt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 färsk [sv] färsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 tronar [sv] tronar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 h & m [sv] h & m ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 ljuskronan [sv] ljuskronan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 förrådet [sv] förrådet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 förråden [sv] förråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 stolskjol [sv] stolskjol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 gummiraka [sv] gummiraka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 amplar [sv] amplar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2019 Zion Nybeck [sv] Zion Nybeck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2019 Kollin [sv] Kollin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2019 Streber [sv] Streber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2019 territorial [sv] territorial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 Thorildsplans [sv] Thorildsplans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ