ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 kastal [sv] kastal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 sofflocket [sv] sofflocket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 skottdag [sv] skottdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 affekter [sv] affekter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 samfinansierad [sv] samfinansierad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 avhakad [sv] avhakad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 havsnejlika [sv] havsnejlika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 tvinnar [sv] tvinnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 ingrodd [sv] ingrodd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 isvulkan [sv] isvulkan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 infarande [sv] infarande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 nasalt [sv] nasalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 tuggummibubbla [sv] tuggummibubbla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Ojmjakon [sv] Ojmjakon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 avklippning [sv] avklippning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 rumsnyckel [sv] rumsnyckel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 inopererad [sv] inopererad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 arketypisk [sv] arketypisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 bandat [sv] bandat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Brandoné [sv] Brandoné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Lagomlandet [sv] Lagomlandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 morgonmöte [sv] morgonmöte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 kvarka [sv] kvarka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 kolsäcken [sv] kolsäcken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Taurusbergen [sv] Taurusbergen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Riksgatan [sv] Riksgatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Filip Hjelmland [sv] Filip Hjelmland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Johan Schinkler [sv] Johan Schinkler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 programvaruingenjör [sv] programvaruingenjör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2019 Anders Bodegård [sv] Anders Bodegård ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ