ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/12/2018 Zeth Höglund [sv] Zeth Höglund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2018 spirant [sv] spirant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2018 Zorn [sv] Zorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 kön [sv] kön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 substituerar [sv] substituerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 dumsnål [sv] dumsnål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 duellanter [sv] duellanter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 Foodora [sv] Foodora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 venezuelanerna [sv] venezuelanerna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 Venezuelaner [sv] Venezuelaner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 Venezuelan [sv] Venezuelan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 katekesen [sv] katekesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 sinkat [sv] sinkat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 produktutveckla [sv] produktutveckla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 hafs [sv] hafs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 virveln [sv] virveln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 baldakin [sv] baldakin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 seraf [sv] seraf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 måttbägare [sv] måttbägare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 Kybele [sv] Kybele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 harpo [sv] harpo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 försättsbladet [sv] försättsbladet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 inverterbar [sv] inverterbar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 substituera [sv] substituera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 Charlotte Löwensköld [sv] Charlotte Löwensköld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 Big Mac [sv] Big Mac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 entusiasterna [sv] entusiasterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 voodoo [sv] voodoo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 papaya [sv] papaya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 skvätte [sv] skvätte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ