ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 avgjutet [sv] avgjutet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 avgjuten [sv] avgjuten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 avgjutit [sv] avgjutit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 pågjutna [sv] pågjutna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 pågjutet [sv] pågjutet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 pågjuten [sv] pågjuten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 pågöt [sv] pågöt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 registrerad [sv] registrerad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 samlarobjekt [sv] samlarobjekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 glasunderlägg [sv] glasunderlägg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 importtillstånd [sv] importtillstånd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 tillståndsinnehavare [sv] tillståndsinnehavare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 rotutdragning [sv] rotutdragning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 framflyttat [sv] framflyttat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 framflyttade [sv] framflyttade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 framflyttar [sv] framflyttar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 framflyttad [sv] framflyttad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 medflyttar [sv] medflyttar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 medflyttat [sv] medflyttat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 medflyttade [sv] medflyttade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 medflytta [sv] medflytta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 medflyttad [sv] medflyttad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 hopflyttar [sv] hopflyttar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nedflyttade [sv] nedflyttade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nedflyttar [sv] nedflyttar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nedflytta [sv] nedflytta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nerflyttade [sv] nerflyttade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nerflyttar [sv] nerflyttar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nerflytta [sv] nerflytta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2018 nedflyttad [sv] nedflyttad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ