ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 Sollerön [sv] Sollerön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 ratas [sv] ratas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] Anna König Jerlmyr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 vågbron [sv] vågbron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 bockbron [sv] bockbron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 avgörelsen [sv] avgörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 uppmanar [sv] uppmanar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 köldbrygga [sv] köldbrygga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 spishäll [sv] spishäll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 Johan Unenge [sv] Johan Unenge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Bergsnäs [sv] Bergsnäs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 scharlakan [sv] scharlakan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Suezkanalen [sv] Suezkanalen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 fimpen [sv] fimpen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Stångby [sv] Stångby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Öjaby [sv] Öjaby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Sandsbro [sv] Sandsbro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Västmannagatan [sv] Västmannagatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 batiken [sv] batiken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 dammtrasor [sv] dammtrasor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 tjockpannkaka [sv] tjockpannkaka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 utsuddad [sv] utsuddad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 takutsprång [sv] takutsprång ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 panoramat [sv] panoramat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 termik [sv] termik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 kullvräkt [sv] kullvräkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Amman [sv] Amman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 turordning [sv] turordning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] uttställningsammanhang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 FOREO [sv] FOREO ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ