ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Palau [sv] Palau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 seponera [sv] seponera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 tandköttet [sv] tandköttet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 demodex [sv] demodex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 klarläggande [sv] klarläggande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 vojvod [sv] vojvod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 storbildsskärm [sv] storbildsskärm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 taggstråle [sv] taggstråle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 taggstrålarna [sv] taggstrålarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 taggstrålar [sv] taggstrålar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 taggstrålen [sv] taggstrålen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 fanstrålen [sv] fanstrålen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 fanstrålarna [sv] fanstrålarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 fanstrålar [sv] fanstrålar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 bannstrålarna [sv] bannstrålarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 bannstrålar [sv] bannstrålar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 bannstrålen [sv] bannstrålen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 bannstråle [sv] bannstråle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 cornichons [sv] cornichons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 lövräfsa [sv] lövräfsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Viskastigen [sv] Viskastigen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 sektioner [sv] sektioner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 bygglovsfri [sv] bygglovsfri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 grensax [sv] grensax ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 roskratta [sv] roskratta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 skänkel [sv] skänkel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Sottern [sv] Sottern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 öluffa [sv] öluffa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 inropade [sv] inropade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Bosarp [sv] Bosarp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ