ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Åraslöv [sv] Åraslöv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 softade [sv] softade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 skö [sv] skö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 vinterbona [sv] vinterbona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 glesripsmatta [sv] glesripsmatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 revar [sv] revar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 skrevet [sv] skrevet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 flintgods [sv] flintgods ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 pompejansk [sv] pompejansk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 förstling [sv] förstling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 nattygsbord [sv] nattygsbord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 färing [sv] färing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 filosofen [sv] filosofen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 yppersta [sv] yppersta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 omedelbums [sv] omedelbums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Sissela Kyle [sv] Sissela Kyle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Sebastian Walldén [sv] Sebastian Walldén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Lundsbrunn [sv] Lundsbrunn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Degeberga [sv] Degeberga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Svartmangatan [sv] Svartmangatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Väsman [sv] Väsman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Erstagatan [sv] Erstagatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Vattubrinken [sv] Vattubrinken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 Sunnansjö [sv] Sunnansjö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 franchisetagare [sv] franchisetagare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 sätesrad [sv] sätesrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 domedagsprofetia [sv] domedagsprofetia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 biogasbil [sv] biogasbil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2019 mercerisera [sv] mercerisera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 Bart [sv] Bart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ