ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 pagsakop [tl] pagsakop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 paypay [tl] paypay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 donasyon [tl] donasyon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 walang-makuha [tl] walang-makuha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 umuubo [tl] umuubo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 Kaulapan [tl] Kaulapan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 kailanganin [tl] kailanganin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2017 Pinas [tl] Pinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 Basta para sa iyo [tl] Basta para sa iyo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2016 bahay [tl] bahay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2016 ibaon [tl] ibaon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2016 ranggo [tl] ranggo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Tausug [tl] Tausug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Maranao [tl] Maranao ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Kapampangan [tl] Kapampangan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] Sitio Tuno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2012 Suso [pag] Suso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ