ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щастлив [bg] щастлив ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Щастливеца [bg] Щастливеца ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щат [bg] щат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щедро [bg] щедро ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щедър [bg] щедър ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щерка [bg] щерка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щета [bg] щета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щипци [bg] щипци ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щипка [bg] щипка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щит [bg] щит ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/09/2009 щитоносец [bg] щитоносец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щракване [bg] щракване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щурец [bg] щурец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 щърк [bg] щърк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Сунгурларе [bg] Сунгурларе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Разлог [bg] Разлог ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Жеравница [bg] Жеравница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Емине [bg] Емине ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Юндола [bg] Юндола ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 Осогово [bg] Осогово ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2009 картоф [bg] картоф ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Вълко [bg] Вълко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Детелин [bg] Детелин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Вела [bg] Вела ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Ваньо [bg] Ваньо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Варвара [bg] Варвара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Велизара [bg] Велизара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Валери [bg] Валери ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Венера [bg] Венера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2009 Величка [bg] Величка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ