ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/16 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
varicella [en] varicella ਉਚਾਰਨ floridagirl ਵੱਲੋਂ
bacitracin [en] bacitracin ਉਚਾਰਨ ajdjr73 ਵੱਲੋਂ
antiprotozoal [en] antiprotozoal ਉਚਾਰਨ ajdjr73 ਵੱਲੋਂ
antipyretic [en] antipyretic ਉਚਾਰਨ flanneltrousers ਵੱਲੋਂ
suppurative [en] suppurative ਉਚਾਰਨ cabgpatch ਵੱਲੋਂ
differentiation [en] differentiation ਉਚਾਰਨ snowcrocus ਵੱਲੋਂ
moderately [en] moderately ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
benign [en] benign ਉਚਾਰਨ birdofparadox ਵੱਲੋਂ
benign [en] benign ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
nonionized [en] nonionized ਉਚਾਰਨ purelily ਵੱਲੋਂ
armamentarium [en] armamentarium ਉਚਾਰਨ stevezubar ਵੱਲੋਂ
efficacy [en] efficacy ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
aqueous solution [en] aqueous solution ਉਚਾਰਨ mooncow ਵੱਲੋਂ
hydrolysis [en] hydrolysis ਉਚਾਰਨ corpho ਵੱਲੋਂ
cachet [fr] cachet ਉਚਾਰਨ Constant ਵੱਲੋਂ
neotenous [en] neotenous ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ