ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
31/03/2016 oportunas [es] oportunas ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 pertinentes [es] pertinentes ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 generamos [es] generamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 creativas [es] creativas ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 transformamos [es] transformamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 desarrollamos [es] desarrollamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 atencional [es] atencional ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 facilitamos [es] facilitamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 simulan [es] simulan ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 enfocadas [es] enfocadas ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 focalizada [es] focalizada ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 alternante [es] alternante ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
29/03/2016 Tomas [es] Tomas ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
17/02/2016 cérea [es] cérea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2016 incinerar [es] incinerar ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinerando [es] incinerando ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinerado [es] incinerado ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinero [es] incinero ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineras [es] incineras ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinera [es] incinera ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineramos [es] incineramos ਉਚਾਰਨ Carlosmf ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineráis [es] incineráis ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineran [es] incineran ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineraba [es] incineraba ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinerabas [es] incinerabas ਉਚਾਰਨ hispano ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinerábamos [es] incinerábamos ਉਚਾਰਨ DiegoMeneses ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incinerabais [es] incinerabais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2016 incineraban [es] incineraban ਉਚਾਰਨ Gab9 ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineré [es] incineré ਉਚਾਰਨ Gab9 ਵੱਲੋਂ
05/02/2016 incineraste [es] incineraste ਉਚਾਰਨ Gab9 ਵੱਲੋਂ