ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
31/03/2016 creativas [es] creativas ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 generamos [es] generamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 pertinentes [es] pertinentes ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 transformamos [es] transformamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 oportunas [es] oportunas ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 desarrollamos [es] desarrollamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 atencional [es] atencional ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 simulan [es] simulan ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 facilitamos [es] facilitamos ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 alternante [es] alternante ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 focalizada [es] focalizada ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
31/03/2016 enfocadas [es] enfocadas ਉਚਾਰਨ Popocatepetl ਵੱਲੋਂ
29/03/2016 Tomas [es] Tomas ਉਚਾਰਨ alexmadrid ਵੱਲੋਂ
04/03/2016 Ellos traicionaron nuestra buena fé. [es] Ellos traicionaron nuestra buena fé. ਉਚਾਰਨ JordiPalazon ਵੱਲੋਂ
04/03/2016 Mickey Mouse es el personaje de dibujos animados de la factoría Disney. [es] Mickey Mouse es el personaje de dibujos animados de la factoría Disney. ਉਚਾਰਨ JordiPalazon ਵੱਲੋਂ
04/03/2016 La lupuna es un árbol amazónico también llamado ceiba. [es] La lupuna es un árbol amazónico también llamado ceiba. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2016 Los enfrentamientos surgen de las diferentes opiniones. [es] Los enfrentamientos surgen de las diferentes opiniones. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 En aquel entonces aquí había una casa. [es] En aquel entonces aquí había una casa. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Ayer los obreros comenzaban a picar. [es] Ayer los obreros comenzaban a picar. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 El comentario no pudo ser más acertado. [es] El comentario no pudo ser más acertado. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 El capitalismo se distingue por buscar cada vez más ganancias. [es] El capitalismo se distingue por buscar cada vez más ganancias. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Todos los partidos de fútbol comienzan con un puntapié inicial. [es] Todos los partidos de fútbol comienzan con un puntapié inicial. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Lo más temido por los escritores es quedarse vacío. [es] Lo más temido por los escritores es quedarse vacío. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Ayer comenzasteis muy bien vuestra labor. [es] Ayer comenzasteis muy bien vuestra labor. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Ellos son socios del mismo club. [es] Ellos son socios del mismo club. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Una actitud coercitiva es aquella que busca forzar la voluntad de alguien. [es] Una actitud coercitiva es aquella que busca forzar la voluntad de alguien. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Ella se esfuerza en su tarea como la que más. [es] Ella se esfuerza en su tarea como la que más. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Nuestro caballo fue el decimoctavo en la presentación. [es] Nuestro caballo fue el decimoctavo en la presentación. ਉਚਾਰਨ mareze ਵੱਲੋਂ
01/03/2016 El señor Ignacio Neira es un humanista decidido. [es] El señor Ignacio Neira es un humanista decidido. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Es señor Ricardo Fernández es un gran pensador. [es] Es señor Ricardo Fernández es un gran pensador. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ