ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
08/06/2010 divinidades [es] divinidades ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 estilístico [es] estilístico ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 reproducía [es] reproducía ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2010 cabañas [es] cabañas ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 transformaciones [es] transformaciones ਉਚਾਰਨ Pablo2012 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 anatómico [es] anatómico ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 millón y medio [es] millón y medio ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 comportado [es] comportado ਉਚਾਰਨ galileifirst ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 africano [es] africano ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 tecnológica [es] tecnológica ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 significativas [es] significativas ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 África Oriental [es] África Oriental ਉਚਾਰਨ pbabyj2000 ਵੱਲੋਂ
08/06/2010 hominización [es] hominización ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2010 otorgó [es] otorgó ਉਚਾਰਨ lenguardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 charlaban [es] charlaban ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 charlaron [es] charlaron ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 sentaron [es] sentaron ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 contestaba [es] contestaba ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 satisfechos [es] satisfechos ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 desenfrenadamente [es] desenfrenadamente ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 animadamente [es] animadamente ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 librarme [es] librarme ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 violentas [es] violentas ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 excitaran [es] excitaran ਉਚਾਰਨ sheilita ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 maldije [es] maldije ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 enloquecí [es] enloquecí ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 recorrí [es] recorrí ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 lancé [es] lancé ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 aumentaba [es] aumentaba ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ
23/05/2010 levanté [es] levanté ਉਚਾਰਨ Rikardo ਵੱਲੋਂ