ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 Prudencio Indurain [es] Prudencio Indurain ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 funcionario [es] funcionario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2016 al final [es] al final ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2016 sin embargo [es] sin embargo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2016 gafas oscuras [es] gafas oscuras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 José Luis Mendilibar [es] José Luis Mendilibar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Javier Carpio [es] Javier Carpio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Dani Estrada [es] Dani Estrada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Dani Abalo [es] Dani Abalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Fernando Pacheco [es] Fernando Pacheco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Maikel Mesa [es] Maikel Mesa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Pau Torres [es] Pau Torres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Manu Barreiro [es] Manu Barreiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 David Torres [es] David Torres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Sergio Mora [es] Sergio Mora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Sergio Llamas [es] Sergio Llamas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Hernán Bernardello [es] Hernán Bernardello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Jon Ander Felipe [es] Jon Ander Felipe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Facundo Guichón [es] Facundo Guichón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Dani Pacheco [es] Dani Pacheco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Javier Flaño [es] Javier Flaño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 José Bordalás [es] José Bordalás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Antonio Otegui [es] Antonio Otegui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Miguel Olavide [es] Miguel Olavide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Alex Berenguer [es] Alex Berenguer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Miguel Ángel De las Cuevas [es] Miguel Ángel De las Cuevas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Miguel Flaño [es] Miguel Flaño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Roberto Torres [es] Roberto Torres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Oier Sanjurjo [es] Oier Sanjurjo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/03/2016 Cayetano Bonnin [es] Cayetano Bonnin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ