ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucíamos [es] lucíamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 barrizales [es] barrizales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 luciesen [es] luciesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 luce [es] luce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucíais [es] lucíais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucieseis [es] lucieseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 luciésemos [es] luciésemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucieses [es] lucieses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 luciese [es] luciese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucieran [es] lucieran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucierais [es] lucierais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucieras [es] lucieras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 luzcan [es] luzcan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 lucirían [es] lucirían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 luzcáis [es] luzcáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2016 calidez [es] calidez ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/01/2016 tener mala cabeza [es] tener mala cabeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2016 enzimática [es] enzimática ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2016 luciera [es] luciera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2016 levantar cabeza [es] levantar cabeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2016 perder la cabeza [es] perder la cabeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 pacificando [es] pacificando ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 pacificado [es] pacificado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 sojuzgando [es] sojuzgando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 sojuzgada [es] sojuzgada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 sojuzgado [es] sojuzgado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 Amancio Ortega Gaona [es] Amancio Ortega Gaona ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 devocionario [es] devocionario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 caedizo [es] caedizo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2013 rencillas [es] rencillas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ