ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Juan Francisco Martínez [es] Juan Francisco Martínez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Manuel Sánchez [es] Manuel Sánchez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Arkaitz Ruiz [es] Arkaitz Ruiz ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 José García [es] José García ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Jaime Zumalakarregui [es] Jaime Zumalakarregui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Comenzaban [es] Comenzaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 María Erauncetamurguil [es] María Erauncetamurguil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Yaiza Lázaro [es] Yaiza Lázaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Iñigo Zabalo [es] Iñigo Zabalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Iván García [es] Iván García ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Lara González [es] Lara González ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Aránzazu Muguruza [es] Aránzazu Muguruza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 María Aránzazu Gómez [es] María Aránzazu Gómez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Izaskun García [es] Izaskun García ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Naiara Díez [es] Naiara Díez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Ibai Gómez [es] Ibai Gómez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Héctor Hernández [es] Héctor Hernández ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Álex Suárez [es] Álex Suárez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Mikel Oyarzabal [es] Mikel Oyarzabal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Borja González [es] Borja González ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Oier Olazábal [es] Oier Olazábal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Adrián González [es] Adrián González ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Jaime Jiménez [es] Jaime Jiménez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Raúl García [es] Raúl García ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Gonzalo Escalante [es] Gonzalo Escalante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Dani García [es] Dani García ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Borja Ekiza [es] Borja Ekiza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Unai García [es] Unai García ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Nauzet Pérez [es] Nauzet Pérez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2016 Julián Cerdá [es] Julián Cerdá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ