ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
24/11/2020 Bigues [ca] Bigues ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2020 Borda Bigorra [ca] Borda Bigorra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2020 barranc de Bigarret [ca] barranc de Bigarret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2020 Torre Bigordana [ca] Torre Bigordana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2020 tossal de la Bigordana [ca] tossal de la Bigordana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 torrent de la Bleda [ca] torrent de la Bleda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 serra Bleda [ca] serra Bleda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 la Bleda [ca] la Bleda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Castell de la Bleda [ca] Castell de la Bleda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Can Bleda [ca] Can Bleda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Can Blavís [ca] Can Blavís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Ribes Blaves [ca] Ribes Blaves ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 rec de la Blava [ca] rec de la Blava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 la Blava [ca] la Blava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 toll Blau [ca] toll Blau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Mas del Blau [ca] Mas del Blau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Mas Blau [ca] Mas Blau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 lo Blau [ca] lo Blau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 fondo Blau [ca] fondo Blau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Cal Blau [ca] Cal Blau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 torrent de Blasi [ca] torrent de Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Torre del Blasi [ca] Torre del Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Masia Blasi [ca] Masia Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Cortal de Blasi [ca] Cortal de Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Can Blasi [ca] Can Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Cal Blasi [ca] Cal Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Borda de Blasi [ca] Borda de Blasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Mas de Blasco [ca] Mas de Blasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Can Blanxart [ca] Can Blanxart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/11/2020 Blanquinyó [ca] Blanquinyó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ