ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/10/2011 analysation [en] analysation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2011 West Side Story [en] West Side Story ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2011 Red River [en] Red River ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2011 Cat People [en] Cat People ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2011 Some Like It Hot [en] Some Like It Hot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/10/2011 Pymatuning [en] Pymatuning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2011 nonionized [en] nonionized ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2011 Jacob Weingreen [en] Jacob Weingreen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 prettiest [en] prettiest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2011 untidily [en] untidily ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ