ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 Eigum við að fara og fá okkur te? [is] Eigum við að fara og fá okkur te? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] Hann var handtekinn fyrir hnupl. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ