ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 होठ [hi] होठ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 श्रीमती [hi] श्रीमती ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 காலங் கார்த்தால [ta] காலங் கார்த்தால ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 உன் பெயர் என்ன [ta] உன் பெயர் என்ன ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 பூமி [ta] பூமி ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 நன்றி [ta] நன்றி ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 இறைவன் [ta] இறைவன் ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 மனிதன் [ta] மனிதன் ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 இருட்டு [ta] இருட்டு ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 ஒட்டடை [ta] ஒட்டடை ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2012 கோண்டுவானா [ta] கோண்டுவானா ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ