ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 praxisgebühr [de] praxisgebühr ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Datenschutz [de] Datenschutz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 integral [de] integral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Schuldenabbau [de] Schuldenabbau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Fürniss [de] Fürniss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Unterschicht [de] Unterschicht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Zapfenstreich [de] Zapfenstreich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 razzia [de] razzia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Regierungserklärung [de] Regierungserklärung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] Sicherheitslücke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] Mehrfamilienhaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Leitzins [de] Leitzins ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2009 Apotheker [de] Apotheker ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] Bundestagspräsident ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Allerheiligen [de] Allerheiligen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 vgl. [de] vgl. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 euer [de] euer ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2009 Steinecke [de] Steinecke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2009 Reformationstag [de] Reformationstag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ