ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 synskadade [sv] synskadade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelbranschens [sv] spelbranschens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 LSS [sv] LSS ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelträsket [sv] spelträsket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 miljardsummor [sv] miljardsummor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 vinn [sv] vinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelmissbruket [sv] spelmissbruket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 erbjuds [sv] erbjuds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 skambelagt [sv] skambelagt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelreklam [sv] spelreklam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] Vladislav Savic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 Saima kanal [sv] Saima kanal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 spelombud [sv] spelombud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 Skrävlar [sv] Skrävlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 Hagström [sv] Hagström ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 influera [sv] influera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 omplåstrad [sv] omplåstrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 frälsarn [sv] frälsarn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Lennaryd [sv] Lennaryd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] Christian von Koenigsegg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 otålmodig [sv] otålmodig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Stjernberg [sv] Stjernberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 permutation [sv] permutation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Polynom [sv] Polynom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 ortsvektor [sv] ortsvektor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 fasvinkel [sv] fasvinkel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ