ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 teman [sv] teman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 naturklubb [sv] naturklubb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 syklubb [sv] syklubb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 sårskorpan [sv] sårskorpan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 säsongen [sv] säsongen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 hårdheten [sv] hårdheten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 hockeyrör [sv] hockeyrör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 modenycker [sv] modenycker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 garagetaket [sv] garagetaket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 asfaltsprimer [sv] asfaltsprimer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Brunnen [sv] Brunnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Pannkakorna [sv] Pannkakorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 stekte [sv] stekte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 simborgarmärket [sv] simborgarmärket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Kulla-Gullaböcker [sv] Kulla-Gullaböcker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Halloweenfest [sv] Halloweenfest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 festlokal [sv] festlokal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 dekorerar [sv] dekorerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Fjällnora [sv] Fjällnora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 pjäxor [sv] pjäxor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Pjäxorna [sv] Pjäxorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 trycktes [sv] trycktes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 fästena [sv] fästena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 skridskorna [sv] skridskorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 bindningarna [sv] bindningarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 sträckor [sv] sträckor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 fåniga [sv] fåniga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 konstigheter [sv] konstigheter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 väluppfostrad [sv] väluppfostrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 klängrankor [sv] klängrankor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ