ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Catrine da Costa [sv] Catrine da Costa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 australiensare [sv] australiensare ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/09/2013 Rölleka [sv] Rölleka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 polacksbacken [sv] polacksbacken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 fejsan [sv] fejsan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 vidtog [sv] vidtog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 hyste [sv] hyste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 infekterat [sv] infekterat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 ompröva [sv] ompröva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 bedrivit [sv] bedrivit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 bedrev [sv] bedrev ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 förskottera [sv] förskottera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 återstå [sv] återstå ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 återstod [sv] återstod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 febrilt [sv] febrilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 Fabrikation [sv] Fabrikation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 semestrande [sv] semestrande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 grejerna [sv] grejerna ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 världskrig [sv] världskrig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 lastbilarna [sv] lastbilarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 greppbräda [sv] greppbräda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 styrelseledamöter [sv] styrelseledamöter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 hakhållare [sv] hakhållare ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 nedersadel [sv] nedersadel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2013 ändknapp [sv] ändknapp ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 Trappgränd [sv] Trappgränd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 hemmakväll [sv] hemmakväll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 singeltjej [sv] singeltjej ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 töntig [sv] töntig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 bordsbeställning [sv] bordsbeställning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ