ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 pekskärmar [sv] pekskärmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 hämtmat [sv] hämtmat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 sädesslag [sv] sädesslag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 festmat [sv] festmat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 popsångare [sv] popsångare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 telefonkonferens [sv] telefonkonferens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 nätdejting [sv] nätdejting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 tjejkompis [sv] tjejkompis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 fönsterbräde [sv] fönsterbräde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 skolflicka [sv] skolflicka ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 nybörjarkurs [sv] nybörjarkurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 Bränder [sv] Bränder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 tänger [sv] tänger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 dejtingsajt [sv] dejtingsajt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 gästrum [sv] gästrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 negrer [sv] negrer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2013 menyer [sv] menyer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 tandhälsan [sv] tandhälsan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 tandvården [sv] tandvården ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 tandhygienister [sv] tandhygienister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 patientgrupper [sv] patientgrupper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 äldrepolitik [sv] äldrepolitik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 tandvård [sv] tandvård ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 utestängas [sv] utestängas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 omsorgspersonal [sv] omsorgspersonal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 auktorisationssystem [sv] auktorisationssystem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 hemtjänst [sv] hemtjänst ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 sjukvårdsområdet [sv] sjukvårdsområdet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 etableringsrätt [sv] etableringsrätt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2013 omsorgsgivare [sv] omsorgsgivare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ