ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Ketupat [ms] Ketupat ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 kelmarin [ms] kelmarin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 perang [ms] perang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 samada [ms] samada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ