ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/08/2009 Manchester [en] Manchester ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
10/08/2009 monkey [en] monkey ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/08/2009 bugger [en] bugger ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/08/2009 shite [en] shite ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
10/08/2009 aggregates [en] aggregates ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ