ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
17/10/2010 sköldkörtel [sv] sköldkörtel ਉਚਾਰਨ pompom ਵੱਲੋਂ
04/08/2010 loge (ekonomibyggnad) [sv] loge (ekonomibyggnad) ਉਚਾਰਨ martinsa ਵੱਲੋਂ
04/08/2010 buske [sv] buske ਉਚਾਰਨ martinsa ਵੱਲੋਂ
22/05/2010 personalbostad [sv] personalbostad ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
12/05/2010 lexikon [sv] lexikon ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
05/05/2010 lathund [sv] lathund ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 peruk [sv] peruk ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 armband [sv] armband ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 grej [sv] grej ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 gymnastiksko [sv] gymnastiksko ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 tokig [sv] tokig ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 förrädare [sv] förrädare ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 hämmad [sv] hämmad ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 glömma [sv] glömma ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 Förenta Staterna [sv] Förenta Staterna ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 misstanke [sv] misstanke ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
03/04/2010 avtala [sv] avtala ਉਚਾਰਨ cordelia ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 socka [sv] socka ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 strumpa [sv] strumpa ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 strumpbyxor [sv] strumpbyxor ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 t-tröja [sv] t-tröja ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 huva [sv] huva ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 kapuschong [sv] kapuschong ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
01/04/2010 tröja [sv] tröja ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 osårbar [sv] osårbar ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 otrogen [sv] otrogen ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 husrum [sv] husrum ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 bostad [sv] bostad ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 otålighet [sv] otålighet ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
31/03/2010 diskret [sv] diskret ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ