ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
19/06/2011 Rinderbraten [de] Rinderbraten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2011 Schweinenacken [de] Schweinenacken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ