ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 mestra [gl] mestra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 capela [gl] capela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 cervexa [gl] cervexa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 cocho [gl] cocho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 cogumelo [gl] cogumelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 deitarse [gl] deitarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 doado [gl] doado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 truco [gl] truco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 pescada [gl] pescada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 Saba [gl] Saba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 sinal [gl] sinal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 voo [gl] voo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 xabrón [gl] xabrón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 quecemento [gl] quecemento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 copo [gl] copo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 agro [gl] agro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 rota [gl] rota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 tribo [gl] tribo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 isolacionismo [gl] isolacionismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 Curdistán [gl] Curdistán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 avante [gl] avante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 xeográfica [gl] xeográfica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 sinónimo [gl] sinónimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 constitución [gl] constitución ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 entidade [gl] entidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 xente [gl] xente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 de [gl] de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 época [gl] época ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 gráfico [gl] gráfico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 ditadura [gl] ditadura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ