ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 muscolo pettineo [it] muscolo pettineo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 granulo pollinico [it] granulo pollinico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 alla chetichella [it] alla chetichella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 oxoniense [it] oxoniense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Tanto paga Pantalone [it] Tanto paga Pantalone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 turabottiglie [it] turabottiglie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 finzione giuridica [it] finzione giuridica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Margherita Pusterla [it] Margherita Pusterla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Stefaneschi [it] Stefaneschi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Accademia dei Filarmonico [it] Accademia dei Filarmonico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Addina [it] Addina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/05/2012 Bozzolini [it] Bozzolini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Vascellini [it] Vascellini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Fuori i secondi [it] Fuori i secondi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 a stomaco pieno [it] a stomaco pieno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 casamatta [it] casamatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 madonita [it] madonita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 collegiata [it] collegiata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 lupinella [it] lupinella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 fughetta [it] fughetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 toccata e fuga [it] toccata e fuga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 integrale definito [it] integrale definito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Antonino Pagliaro [it] Antonino Pagliaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Termini Imerese [it] Termini Imerese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 litanie lauretane [it] litanie lauretane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 partita doppia [it] partita doppia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 despoticamente [it] despoticamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 provincialismo [it] provincialismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 formula di Erone [it] formula di Erone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 principio di Archimede [it] principio di Archimede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ