ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/06/2016 erythromelalgia [en] erythromelalgia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2016 deleterious [en] deleterious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2015 nascent [en] nascent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 inimitable [en] inimitable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2014 Apatheist [en] Apatheist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2013 hermitage [en] hermitage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Teahupoo [ty] Teahupoo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Ural Mountains [en] Ural Mountains ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Marvin the Paranoid Android [en] Marvin the Paranoid Android ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 bedevilled [en] bedevilled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 cuspidor [en] cuspidor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 rappelled [en] rappelled ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ