ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 sekretær [da] sekretær ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/06/2012 myldretid [da] myldretid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 spejle [da] spejle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 [da] rå ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 foruden [da] foruden ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/06/2012 skildring [da] skildring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 personlig [da] personlig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 besøgstid [da] besøgstid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 jalousi [da] jalousi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ